Kategorie

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Podane ceny są cenami brutto

Realizuj

Reklamacje i zwroty

1.  Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową
     zgodnie z
art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi 
     stosownymi  przepisami prawa.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące 
     sposobu  realizacji zobowiązania, należy przesłać wraz z reklamowanym towarem na adres Sprzedającego.
     Sklep ustosunkuje się do  reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z
     opisem niezgodności.  Gdy realizacja  uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru,
     bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.  

3. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy 
     bez podania   przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na 
     odległość. Nieuszkodzony towar   z podpisanym oświadczeniem o rezygnacji z zakupu i wskazanym 
     numerem rachunku bankowego Klienta, na który nastąpi  zwrot kosztów zamówionego towaru należy przesłać 
     na adres Sprzedającego.  Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu  pieniędzy.


4. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt sklepu nie będą przyjmowane.